B-2 visum voor een bezoek aan de VS

B-2 visum voor een bezoek aan de VS


Een B-2 visum kan nodig zijn als uw reisvergunning (ESTA) voor visumvrij reizen wordt geweigerd. Een B-2 bezoekersvisum is een niet-immigratie visum voor mensen die tijdelijk naar de Verenigde Staten van Amerika willen reizen voor plezier en toerisme.

Als u de VS bezoekt met een B-2 visum zijn er ook andere activiteiten mogelijk. De overige activiteiten die kunnen worden ondernomen zijn: medische behandeling, korte studies of cursussen, amateur entertainment en amateursport.

Medische behandeling:

Reizigers die in de VS een medische behandeling willen ondergaan, kunnen bij hun visumaanvraag om aanvullende documenten worden gevraagd. Dit kan onder meer het volgende omvatten:

  • Medische diagnose van een lokale arts waarin het soort ziekte wordt beschreven en de reden waarom u in de VS moet worden behandeld;
  • Brief van een arts of medische instelling in de VS waarin staat dat men bereid is uw specifieke ziekte te behandelen, alsmede vermelding van de verwachte duur en behandelingskosten (inclusief kosten voor artsen, ziekenhuisopname en overige medische kosten);
  • Bewijs dat uw vervoerskosten, medische kosten en kosten voor levensonderhoud in de VS worden betaald. Documentatie kan zijn in de vorm van bank- of andere vermogensafschriften of gewaarmerkte kopieën van aangiften inkomstenbelasting (van uzelf of van de persoon of organisatie die betaalt voor uw behandeling).

Opmerking: Reizigers die voldoen aan de vereisten voor visumvrijstelling in het kader van het Visa Waiver Program, moeten deze gegevens bij zich hebben om te laten zien aan de immigratiebeambten als ze daarom vragen.

Korte studies of cursussen:

Als het hoofddoel van uw bezoek toerisme is (en u tijdens uw verblijf een cursus volgt), komt u mogelijk in aanmerking voor dit visum. U kunt ook in aanmerking komen voor dit visum als het programma een hobby of nevenactiviteit betreft.

Opmerking: Als de opleiding of cursus u studiepunten oplevert, komt u niet in aanmerking voor een B-2 visum. Hetzelfde geldt voor bezoeken in het kader van seminars of conferenties waar u een graad of getuigschrift kunt behalen (dit geldt ook voor studenten die online cursussen volgen en naar de Verenigde Staten reizen voor academisch consult of examens). Als uw belangrijkste reisdoel is om een professionele opleiding te volgen, of een seminar of conferentie bij te wonen die geen studiepunten opleveren, komt u mogelijk in aanmerking voor een B-1 visum.

Amateur entertainment:

Amateurs die individueel of in groepsverband optreden in een sociale en/of charitatieve context, of als deelnemer(s) aan een talentenjacht of wedstrijd, kunnen in aanmerking komen voor een B-2 visum op voorwaarde dat de artiesten niet worden betaald voor hun prestaties.

Als u zo’n artiest bent, kan het zijn dat u een aanwezigheidsvergoeding krijgt. Op voorwaarde dat de vergoeding alleen maar dient ter dekking van de werkelijke kosten van het evenement of als het geld – in geval van winst – naar een liefdadigheidsdoel gaat in plaats van naar een commercieel doel, dan is een B-2 visum nog steeds oké.

Opmerking: Een amateur is iemand die meestal optreedt zonder betaling te ontvangen (behalve een onkostenvergoeding). Een artiest die meestal wordt betaald voor een optreden kan niet in aanmerking komen voor een B-2 visum, zelfs als hij/zij hiermee niet de kost verdient.

Amateur atleet:

Amateur atleten die individueel of in groepsverband een competitie spelen in een atletiekevenement waarvoor ze geen betaling ontvangen met uitzondering van een incidentele onkostenvergoeding, komen mogelijk in aanmerking voor een B-2 visum.

Opmerking: Een amateur atleet is een persoon die gewoonlijk deelneemt zonder betaling te ontvangen (behalve onkostenvergoeding). Een atleet die meestal wordt betaald voor deelname kan niet in aanmerking komen voor een B-2 visum, zelfs als hij/zij hiermee niet de kost verdient.